Orta ve Üst Düzey Yönetici İşe Alım Süreçlerimiz
ORTA VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜREÇLERİMİZ

=> Brifing Toplantısı
=> Sözleşme Süreci
=> Aday Araştırma ve Bulma
=> Mülakat ve Aday Rapor Sunumu
=> Müşteri Mülakat Organizasyonu ve Projenin Tamamlanması
 
1-) Brifing Toplantısı:
İlk toplantı öncesi müşteri aradığı açık pozisyon profili ile ilgili detaylı veriyi Personel talep formu ile danışmana sağlar. Danışman firma da kendisine iletilen bilgilere dayalı olarak ayrıca piyasa bilgisi veya sektör deneyimi nedeniyle sahip olduğu bilgileri müşteri ile paylaşır. Bu toplantıda müşterinin ihtiyaçları ve aday profilinin analizi birlikte yapılır. Uzun süreli iş birliği için müşterinin işveren markası veya kurumsal kültür gibi İK ile ilgili stratejik konular ele alınır. İşe alım danışmanı, hangi profilin tam olarak arandığı, adaya hangi gereksinimlerin yerleştirildiği ve müşterinin stratejik olarak nasıl konumlandırıldığı konusunda kesinlikle net bir resme sahip olur. Projenin başarısı için her iki tarafın da iş birliği yapması önemlidir. İlk toplantı online yapılabilir. 
 
2-) Sözleşme Süreci:
Personel Talep Formu => Teklif => Sözleşmenin İmzalanması
İşe alım projesinin ikinci adımı sözleşme aşamasıdır. Bu aşamada teklif ve sözleşme süreçlerinden oluşur. Firma ile yıllık sözleşme yapılır. Bu sözleşmede tarafların yükümlülükleri, danışmanlık bedeli, ön ödeme, istihdam garantisi, ödeme vadelerine yer verilir. 
Böyle bir sözleşmenin temel bileşeni elbette danışmanlık ücretidir. Bu açık ve şeffaf bir şekilde tanımlanır. İlk görüşme ve yazılı bir iş birliği anlaşması sonrası işe alım danışmanın aday araştırma ve seçim süreci başlar.
 
3-)Aday Araştırma ve Bulma Süreci: 
Flash aday veri tabanı => Headhunting => Kariyer siteleri => Linkedin vb 
Aday araştırma ve bulma sürecinin temeli ayrıntılı iş profilidir. Kişisel brifingde tartışılan tüm bilgiler bu profile dahil edilir. İş profili üzerinde müşteri ile mutabık kalınır. İlk brifing toplantısını yapan danışman firma temsilcisi müşteri beklentileri ve pozisyon profillerinin detaylarını ekiple paylaşır.  Aday araştırma, pozisyonların profillerine göre değişmekle birlikte genel olarak aday bulma kaynaklarımızdan birkaçı bir arada kullanılır.
 
Özellikle Üst ve Orta Düzey Yönetici pozisyonlarında en uygun yeteneği bulmak için, hedef sektör ve firma araştırması yapılır. Human Kapitalin network bağlantıları da kullanılarak, müşteriye en iyi sonuç garantilenir.
 
Araştırma süreci Human Kapitalin eğitimli ve sektörel uzmanlığa sahip işe alım danışmanları ve onların profesyonel ekipleri tarafından yürütülür.
Her bir pozisyon için oluşturulan ekipte, İşe Alım Danışmanı, Danışman Yardımcısı görev alır. Projeyi yönetmek ve müşteri ile irtibatı sağlamak, İşe Alım Danışmanın görevidir.
 
Gözlemlerimize göre adayların "kültürel uyumu" olağanüstü profesyonel deneyimden daha belirleyicidir. Bu kapsamda adayların deneyimleri yanında müşteri firmanın kurumsal kültürüne uyumu da kritik öneme sahiptir. 
 
4-)Mülakat ve Aday Raporu Sunumu: 
Telefonla ön mülakat => Mülakat => Kısa Liste ve Sunum 
Aday Araştırma aşamasında ulaşılan uygun adaylarla telefonda ön mülakat yapılır.
İşe Alım danışmanları adaylarla telefonda görüşerek, adayların pozisyon ve firma beklentilerine uygun olup olmadığını ve pozisyonla ilgili düşüncelerini sorgular.
 
Telefonla yapılan ön mülakatta olumlu bulunan adaylarla yüz yüze veya online mülakat gerçekleştirilir. Adaylarla yetkinlik bazlı mülakat yapılır. Bu aşamada adaylarla pozisyon için gerekli ise İngilizce mülakat yapılır.
 
Mülakat raporunun içeriği özetle şöyledir. Görüşmecinin adayla ilgili kısa özet yorumları, pozisyon, eğitim bilgileri, özet bilgiler, kariyer özeti, adayın somut başarıları, aday tarafından talep edilen ücret ve yan haklar başlıklarından oluşur. Her bir adaya 6 faktöre göre mülakat puanı verilir.
 
En uygun yetenekler, müşteriye sunulmak üzere kısa listeye alınır. Genellikle kısa listede, müşterinin gereksinimlerine en uygun 3-4 adayın mülakat raporu sunulur. 
 
5-)Müşteri Mülakat Organizasyonu ve Projenin Tamamlanması: 
Müşteri mülakat organizasyonu => Referans kontrolü => İş Teklifi => Projenin tamamlanması => Adaylara geri bildirim yapılması
 
Müşteri aday profillerini içeren mülakat raporlarını aldıktan ve hangi adayları kişisel olarak tanımak istediğine karar verdikten sonra, danışman müşteri ve aday arasındaki randevuyu koordine edecektir.  
 
Müşterinin karar vermesi için referanslara ihtiyaç duyması halinde, müşteri danışmandan referans kontrolü yapılmasını talep edebilir. KVKK gereği danışman, adayın onayı olmadan herhangi bir referans kontrolü yapamaz. 
 
Referans formları müşteriye iletildikten sonra, adaya iş teklifi müşteri yada danışman firma tarafından yapılır. Danışman teklif sürecinde müşteri ile adayın uzlaşma sürecine destek verilir. Her bir detay ve adayın istekliliği yeniden kontrol edilerek, müşteri için en iyi sonuç garantilendikten sonra pozisyon sonlandırılır.