logo

Kişisel Veri Paylaşımı Politikamiz

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ
Türkiye’de kurulu HUMAN KAPİTAL İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN.TİC.LDT.ŞTİ olarak, veri sorumlusu sıfatıyla,
Aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz. Toplanan kişisel verileri Veri Sorumlusu denetleyecek ve işleyecektir.  Ayrıca, kişisel verileri Veri Sorumlusunun iştirakleri işleyebilir veya Veri Sorumlusu ile iştirakleri birlikte denetleyebilir.

Bu aydınlatma metni;
1) özgeçmişlerini herhangi bir kanalla bizimle paylaşan adaylarımız ve işe alım, kariyer hizmetlerimizin alıcıları,
2) işten çıkarma veya kariyer dönüşüm hizmetleri sunduğumuz bireyler veya müşterilerimizden biri için temin ettiğimiz veya görevlendirdiğimiz iş ortaklarımız,
3) alan adı Human Kapital’e ait olan internet sitelerinin ve uygulamaların kullanıcıları (web siteler)
4) iş ortaklarımız, müşterilerimiz ile satıcılarımızın temsilcileri için geçerlidir.
Bu aydınlatma metni, Human Kapital tarafından istihdam edilen, doğrudan Human Kapital için çalışan ve Human Kapital müşterisiyle doğrudan çalışmayan personel için geçerli değildir.

Veri politikamız gereği, topladığımız kişisel verilerin veya kişisel bilgilerin türlerini, bu bilgileri nasıl kullandığımızı, topladığımız bilgileri nasıl işlediğimizi ve koruduğumuzu, ne süreliğine sakladığımızı, kiminle paylaştığımızı  ve bireylerin kişisel bilgilerini kullanmamız konusunda faydalanabileceği hakları tanımlamaktadır. Ayrıca, veri uygulamalarımız hakkında bilgi almak ve haklarınızı kullanmak için bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi de tanımlar.  

Topladığımız Bilgiler:
Sizin hakkınızda, web sitelerimiz ve sosyal medya kanalları, etkinliklerimiz, telefon ve faks, iş başvuruları ve yüz yüze işe alımlar aracılığı gibi ya da müşterilerimiz ve satıcılarımızla olan etkileşimlerimizle bağlantılı çeşitli yollarla kişisel veriler toplayabiliriz. İlişkimizin niteliğine bağlı olarak toplayabileceğimiz kişisel veriler arasında, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla (yasaların izin verdiği şekilde) şunlar bulunmaktadır:

1-) iletişim bilgileri (isim, posta adresi, e-posta adresi ve telefon numarası gibi);
2-) Sitelerimize kaydolduğunuzda kullandığınız kullanıcı adı ve şifre;iletişime geçmemizi istediğiniz arkadaşlarınız veya diğer kişilerle ilgili bize sunduğunuz bilgiler.
3-) Sorumlu, karşıdaki kişinin önceden böyle bir iletişim için yetki verdiğini varsayar ve anketler ya da Sitelerimizde bulunan "Bizimle İletişime Geçin, CV Gönder vb" özelliği aracılığıyla  bize sunabileceğiniz diğer bilgiler. 

Ayrıca, Human Kapital iş ilanlarına iş başvurusunda bulunmanız, genel başvuru olarak CV göndermeniz, e-posta ile CV göndermeniz ya da bir iş başvurusunda bulunmak üzere bir hesap açmanız durumunda, yasaların izin verdiği şekilde, aşağıdaki türden kişisel verileri toplayabiliriz:

  1. iş ve eğitim geçmişi;
  2. dil yeterlilikleri ve işle ilgili diğer vasıflar
  3. mülakat formu linki ile elde edilen bilgiler
  4. SGK numarası, devlet tarafından verilmiş kimlik numarası;
  5. doğum tarihi,  cinsiyet,
  6. vatandaşlık ve çalışma izni durumu;
  7. referansların sağladığı bilgiler ve özgeçmişinizde yer alan bilgiler, kariyerinizdeki ilgi alanları hakkında sunduğunuz bilgiler ve işe giriş için gerekli niteliklerinizle ilgili diğer bilgiler ve kanunların gerektirdiği durumlarda tarafınızdan sağlanan açık rıza:
  8. engellilik durumu ve sağlıkla ilgili bilgiler.

Bunların yanı sıra, acil durumda ulaşılması gereken kişilerle ilgili bilgiler gibi diğer bireyler hakkında bize sunduğunuz bilgileri de toplayabiliriz.Özgeçmiş bilgileri içinde yer alan bilgilerin doğruluğundan adaylar bizzat sorumludur. Human Kapital’in bu konuda bir sorumluğu bulunmamaktadır.
Diğer web siteleri: Diğer  kariyer veya ilan yayınlayan web sitelerinin gizlilik politikalarından sorumlu değiliz. Diğer web sitelerinde üçüncü kişilere sunulan veya bu sitelerde toplanan bilgiler üzerinde bir kontrolümüz bulunmamaktadır. Bu nedenle ziyaretçiler diğer web sitelerinin gizlilik politikalarını da ayrıca incelemelidirler.  


Topladığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz:

Toplanan verileri, yasaların izin verdiği şekilde aşağıdaki amaçlarla toplar ve kullanır:
a) iş gücü çözümleri sunmak ve çalışmak üzere insanlar arasında bağlantı kurmak;
b) çevrim içi hesaplar oluşturmak ve yönetmek;
c) müşteri ve satıcı ilişkilerimizi yönetmek;

d) Çerez ve Reklam Bildirimi ile açık pozisyonlarla ilgili uyarı mesajları göndermek ve diğer iletişim faaliyetleri yürütmek;

e) yasaların izin verdiği durumlarda, özel etkinlikler, tanıtımlar, programlar, teklifler, anketler, yarışmalar ve pazar araştırmaları hakkında iletişim kurmak ve bunlara katılımları yönetmek;

f)  bireylerin sorularına ve taleplerine yanıt vermek;

g) işimizi yönetmek, değerlendirmek ve geliştirmek, yeni yazılımlar yapmak (hizmetlerimizi geliştirmek, iyileştirmek, analiz etmek ve ilerletmek; iletişimlerimizi yönetmek, veri çözümlemeleri gerçekleştirmek ve muhasebe, denetleme ve diğer şirket içi işlevleri gerçekleştirmek vb)

h) yasa dışı etkinlikleri önlemek, diğer yükümlülüklere karşı korumak, bunları önlemek ve geçerli yasal gereklilikler, ilgili sektör standartları, sözleşmelerden doğan yükümlülükler ve politikalarımıza uymak ve bunları uygulamak.
 
Tüm işlemler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi kategori içerisinde sayılabilecek uygun yasal gerekçelere dayanarak gerçekleştirilecektir: 

a) yürürlükteki yasaların gerektirdiği durumlarda, veri sahibinin rızası veya açık rızası;

b) yasal veya sözleşmeye bağlanmış bir zorunluluk veya bir sözleşmeye girmek için gereken zorunluluğa uygun olmamızı sağlamak

c) Veri Sorumlusunun meşru menfaati ve ticari faaliyetlerini devam ettirmek için. Kullanıcılara sunulacak hizmetlerle sağlanacak internet sitesine erişmesine izin vermek.  


Ayrıca, iş ortağı ya da çalışan adayı olmanız ve bir iş başvurusunda bulunmanız ya da bir iş başvurusunda bulunmak üzere bir hesap açmanız durumunda, kanunların izin verdiği ölçüde, bu aydınlatma bildiriminde açıklanan bilgileri, şu etkinlikleri gerçekleştirmek için kullanıyoruz:
 
a) Size iş fırsatları sunmak, onayınızı alarak mülakat raporlarınızı müşterilerimize sunarak işe alıma yönelik süreçleri yönetmek
b) size eğitim, kariyer danışmanlığı ve kariyer geçiş hizmetleri gibi ilave hizmetler sunmak;

d) adayı olarak uygunluğunuzu ve iş pozisyonuyla ilgili niteliklerinizi değerlendirmek

e) aday ve iş ortakları veri tabanımızı analiz etmek; aday veri tabanından uygun adayları bulup iş önerilerinde bulunmak.

f)  mülakat sonucunda becerilere puan vermek, bireysel performans ve yeterlilikleri değerlendirmek

g) beceri noksanlarını belirlemek, bireyleri potansiyel iş fırsatları ile  eşleştirmek üzere bilgileri kullanmak,

h) işe alım uygulamaları eğilimlerini analiz etmek gibi veri çözümlemeleri gerçekleştirmek.

Hukuki sebep ve meşru menfaat: 
Human Kapital, kişisel verileri belirli hukuki sebepler ve ticari iş amaçları için işleyebilir. Bu amaçlar şunlardır:
a) hizmetlerimizi, süreçlerimizi veya iletişimimizi, müşterilerimizin, adaylarımızın ve iş ortaklarımızın yararına geliştirmemize, değiştirmemize, kişiselleştirmemize veya başka şekilde geliştirmemize olanak sağlamak;
b) ağımızın ve bilgi teknolojileri sistemlerimizin güvenliğini arttırmak;
c) insanların internet sitelerimizle nasıl etkileşimde bulunduğunu daha iyi anlamak;

d) doğrudan pazarlama amaçları için;

e) size ilgilendiğinizi düşündüğümüz posta iletişimini sağlamak;

f)  tanıtım kampanyalarının ve reklamların etkinliğini belirlemek 

Verileri bu amaçlar için işlediğimiz her durumda haklarınızı titizlikle göz önüne bulunduracak ve bu haklarınıza gereken hassasiyeti göstereceğiz. Verileri işleme faaliyetlerimize itiraz hakkınız vardır. İtirazlarınız olması halinde bize aydınlatma metninin sonundaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. İtirazlarınızı kendimizi geliştirme fırsatı olarak gördüğümüzü bilmenizi isteriz.
 
Kişisel Bilgileri Nasıl İşliyor ve Koruyoruz: 
Topladığımız kişisel verileri, yukarıda tanımlanan amaçlar için belirli bir süre otomatik araçlar aracılığıyla, şirket içi veri saklama politikamıza uygun olarak işleriz. Topladığımız kişisel verilerin kazaen, yasa dışı erişime, kaybolmaya, değiştirmeye, erişime, ifşaya veya kullanıma karşı korumak üzere tasarlanmış idari, teknik ve fiziksel korumalar sağlıyoruz.
Kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini uygun şekilde sağlamak için, aşağıdaki güvenlik önlemlerine başvuruyoruz: 
a) Aktarımlarda verilerin şifrelenmesi;
b) Kullanıcı doğrulama denetimleri;

c) Gerekli tedbirler alınmış ağ altyapısı;

d) Müşteri ve tedarikçilerle sözleşmelerde gerekli tedbirlerin alınması


Topladığımız Verileri Ne Kadar Süre Saklıyoruz:

Topladığımız kişisel veri konularının tanımlanmasına yetecek kadar bir süre için ve verinin toplanma amacı veya ileride hangi verilerin işleneceği doğrultusunda sistemlerimizde saklıyoruz.
Verilerin saklanmasında süreyi belirlerken aşağıdaki kriterleri dikkate alıyoruz:
a) Kullanıcılara sağlanan hizmetleri sunmak için toplanan kişisel verilerin saklanmasını gerektiren nedenlerle
b) Veri Sorumlusunun ticari ve meşru menfaatini yukarıda açıklandığı şekilde korumak için

c) Belirli dönemler için işleme ve ilgili depolamayı gerekli kılan belirli yasal yükümlülüklerin verdiği sürelere uyum.

Paylaştığımız Bilgiler:
Sizin hakkınızda topladığımız kişisel verileri, bu aydınlatma bildiriminde ya da belirli etkinliklere bağlı olarak sunulan ayrı bildirimlerde açıklanan durumlar haricinde ifşa etmemekteyiz.
Kişisel verilerinizi iş ortaklarımızla, işe alım hizmeti verdiğimiz müşterilerimizle, size iş bulmak üzere, işe yerleştirme danışmanları ve bize hizmet veren free lance işe alım danışmanları ile iştiraklerimiz olan şirketlerle paylaşabiliriz. Ayrıca, kişisel verilerinizi kanunlar ya da yasal süreçler bunu gerektirdiğinde, yasal bir ifşa talebine dayanarak yasa koruyuculara veya diğer devlet makamlarına, fiziki zarar ya da mali kayıpları engellemek üzere veya şüpheli ya da fiili dolandırıcılık veya yasa dışı etkinlik soruşturmalarına bağlı olarak bir açıklamanın gerekli ya da uygun olduğuna kanaat getirdiğimizde açıklayabiliriz. İşimizin ya da varlıklarımızın tümünü veya bir kısmını satmamız ya da devretmemiz durumunda yeniden yapılanma, fesih ya da tasfiye vb mücbir sebeplerle, elimizdeki kişisel verilerinizi devretme hakkını saklı tutarız. 

Haklarınız:
KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili; 
a) Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
c) Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve aktarılmış ise kimlere aktarıldığını öğrenmek hakkına sahipsiniz. 
Ayrıca, Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.
Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) şirketten talep edebilirsiniz.
Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz. Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Veri politikamızdaki güncellemelerimiz:
Bu aydınlatma metni ve diğer ekler yasal güncellemelerdeki değişiklikleri yansıtacak şekilde periyodik olarak güncellenebilir. Güncellemelerimizi web sitemizdeki ilgili bağlantılardan takip edebilirsiniz.

 
Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz:
Bu aydınlatma metni ve veri politikamızla ilgili sorularınız, yorumlarınız veya haklarınızı kullanmak istiyorsanız, bize aşağıdaki adrese e-posta gönderebilirsiniz.
 

HUMAN KAPİTAL İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN.TİC.LT.ŞTİ.
Kazımiye Mah. Aşık Veysel Sok, Doğan Apt. No:22 Kat 1 D 5 Çorlu-Tekirdağ
Nisbetiye Mahallesi Gazi Güçnar Sokak No:4 /2 Beşiktaş, İstanbul 
E-posta: 
cengiz@humankapital.com.tr