logo

İşe Alım Danışmanlığı Hizmetlerimiz

1-) Aday Araştırma, Bulma, Seçme ve İşe Yerleştirme Danışmanlığı
Firmaların başarılı olmasında nitelikli ve deneyimli adayların işe alınması stratejik öneme sahiptir. Bu nedenle işe alım sisteminin etkin ve verimliliği için de departmanlardan gelen personel talepleri ile birlikte aday araştırma, bulma, seçme ve işe yerleştirme süreçlerinin başarılı bir şekilde uygulanması için net şekilde tanımlanmış yönetmeliğe, açık pozisyonların talep edileceği personel talep formuna ihtiyaç vardır. Açık pozisyonların analiz edilmesi, aday araştırma kaynaklarının belirlenmesi,  aday araştırmada seçilecek kriterlerin iyi bilinmesi, randevu verme, mülakat yapma teknik ve yöntemleri, referans kontrolleri ve iş teklifinin yapılıp, aday işe başladıktan sonra uygulanacak oryantasyon ve adaptasyon eğitimlerine kadar sürecin sistematik olarak yürütülmesinin önemi büyüktür. Yıllara dayanan gözlemlerimize göre işe alım süreçlerinde özellikle rolün talep edildiği aşamada yeterince anlaşılmamış olması, aday bulma kaynakları ve arama kriterlerinde önemli bazı konuların gözden kaçırılması, mülakat aşamasında önceden yapılması gereken ön çalışmaların yetersizliği ve sistematik bir yaklaşımın olmaması nedeni ile işe yerleştirme süreçleri çok uzamakta ve profili yüksek adaylara ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Human Kapital olarak yıllara dayanan piyasa, sektör, iş ve meslek bilgileri deneyimlerimiz sayesinde işe alım sisteminde kişilere bağlı olmayan sistemler kuruyoruz. Beyaz ve mavi yaka aday bulma kaynaklarına yönelik çözümleri birlikte buluyoruz. Bu süreçte sadece işe alım ekibini değil aynı zamanda departman yöneticilerini eğitiyoruz. 

2-) Şirket Organizasyon Yapısının Gözden Geçirilmesi ve Yetenek Matrix Envanter Danışmanlığı  
Human Kapital olarak öncelikle sürece başlamadan önce müşteri firmanın mevcut organizasyon şeması ile departmanlar bazında pozisyonların iş profillerini alıyoruz. Bu veriler üzerinde çalıştıktan sonra müşteri firma üst yönetimle birlikte organizasyon şeması üzerinden geçerek, organizasyon şemasını güncelliyoruz. Bu güncellemede danışman firma olarak piyasa ve sektör deneyimlerimizle ilgili önerilerimizi müşteri firma ile paylaşıyoruz.  Yetenek Matrix çalışmamızda departmanların ana fonksiyonları ve çalışanların temel, teknik ve yönetsel yetkinliklerine göre matrix envanterini çıkarıyoruz. Departman yöneticileri ile birlikte çalışanların sorumlu oldukları fonksiyonlara ve yetkinliklerine ne kadar hakim olduklarını puanlıyoruz. Müşteri firma isterse tüm çalışanlarla birebir görüşerek daha detaylı yetenek matrix envanterini çıkarabiliriz. Bu veriler sonucunda müşteri firma mevcut yetenek havuzunu inceleyerek, kimleri hangi eğitimlerle geliştireceğine karar verebilir.  Hangi departmanlarda kimleri yetenek havuzunu alabileceğini, hangi çalışanları nasıl yedekleyeceğine yönelik aksiyon planları yapabilir. Bu yetenek havuzu ile gelecek hedeflerine ne kadar hızlı ulaşıp ulaşamayacağına karar verebilir. 

3-) Şirket İçi Terfilerde Değerlendirme Merkezi Uygulamasına Yönelik Hizmetlerimiz
Firmalarda iç terfilerde piyasa ve sektör deneyimi olan danışmanlardan destek alınması, terfi bekleyen çalışanlar açısından daha nesnel ve motive edici olmaktadır. Bu tür danışmanlık almak isteyen müşterilerimizle görüşerek terfi edilecek pozisyondan beklentiler, rolün iş tanımı ve ana sorumlulukları analiz edilir. Pozisyonun kilit rolü ve beklenen yetkinlikler netleştirilir. Terfi listesinde yer alan kişilerle ilgili gerekli veriler alındıktan sonra aksiyon planı oluşturulur. Bu aşamada terfi listesindeki çalışanların pozisyonları, iş tanımları ve sorumlulukları üzerinden geçilir. Human Kapital danışmanları müşteri firma lokasyonunda terfi listesindeki çalışanlarla tanışarak, onların eğitim ve geçmiş iş deneyimlerini analiz eder. Firmanın terfi edilecek roldeki yetkinliklerle ilgili çalışanlardan sunum hazırlamaları istenir. Bu aşamada terfi listesindeki çalışanlara kişilik envanter testleri uygulanır ve kişilik envanteri çıkarılır. Bu çalışmalar sonucunda terfi listesindeki çalışanlarla ilgili özet matrix raporu hazırlanır ve müşteri ile paylaşılır. Müşteri firma bu verilerle hangi çalışanların terfi edileceğine karar vermiş olur.

Sağlıklı ve güzel günler dileriz.
Human Kapital İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.